Lapsevanemale‎ > ‎

Eelklass

Mida muusikakooli eelklassis tehakse?
  • Tutvutakse erinevate pillidega, proovitakse neid mängida
  • Õpitakse läbi mängude hääle juhtimist
  • Kuulatakse palju erinevat muusikat
  • Harjutatakse liikumist muusikasse
  • Joonistatakse muusikasse
  • Valmistutakse muusikakooli vastuvõtukatseteks
Eelklass toimub 2x nädalas.
Eelklassi ajad leiab rühmatundide ajatabelist.

Kui tekkis huvi eelklassi vastu, siis võtke ühendust eelklassi õpetajaga.

Eelklass
Inga Rand
eelklassi õpetaja   
Comments