Anne Kann

Anne Kann - Orissaare Muusikakool
Õpetan Orissaare Muusikakoolis solfedžot, laulmist, muusikalugu ja dirigeerimist.

Olen sündinud Tallinnas ja lapsepõlve veetnud Harjumaal. Orissaare Muusikakoolis töötan 1991. aastast. Õpetan teooriaaineid (solfedžo, muusikalugu), juhendan ettevalmistusklassi, erinevas vanuses lauluansambleid ja lauljaid. Aastate jooksul olen õpetanud ka kolme dirigeerimisõpilast, mis on minu jaoks väga armas valdkond.  Minu elukutsevalik oli otsustatud, kui ema ja isa avastasid oma aastase tütre voodist lasteekraani muusika järgi Telepoissi „dirigeerimas“ 
Olen abielus, mul on täiskasvanud tütar, kes lõpetas Orissaare Muusikakooli kiitusega klaveri erialal ning on olnud tubliks lauljaks erinevates kollektiivides.

Muusikaõpingud: erialaks koorijuhtimine ja muusikapedagoogika

 • Jõelähtme 8-klassilise kooli muusikaklass
 • Tallinna Muusikakeskkool
 • Tallinna Konservatoorium (praegune Eesti Muusikakadeemia)
Soovist hariduskorralduse kohta rohkem teada saada õppisin lisaks:
 • Tartu Ülikooli magistrantuur koolikorralduse erialal
Töökogemus lisaks muusikakoolile:
 • Jõelähtme Kultuurimaja: segakoori abidirigent
 • Harku-Järve lasteaed: muusikaline kasvataja
 • Tallinna aiandussovhoos: noortekoor Tallas dirigent ja lasteringide juhendaja
 • Orissaare Gümnaasium: koolikooride dirigent
 • Muhu Kammerkoori dirigent
 • Saaremaa Noorte meeskoori dirigent
 • Praegu dirigent kuuele kollektiivile: Ida-Saaremaa lastekoor, Orissaare Gümnaasiumi lastekoor, Orissaare Tütarlastekoor, Saaremaa Neidudekoor, Vabariiklik neidudekoor „Leelo“ ja Orissaare Kultuurimaja täiskasvanute segakoor „Horele 
 • Eesti Kooriühing: mentor - koorijuht
 • Eesti Laulu – ja tantsupeo sihtasutus: liigidirigent 2007, 2009, 2011 a. laulupidudel
 • Laulukultuuri,  koori- ja ansamblilaulu arendamise toetuseks loodud MTÜ Festivo juhatuse liige. Kuulun koorijuhtide Liitu.
Vabal ajal tegelen lugemise ja aiandusega, meeldib käsitöö ja rahvakunst. Olen valmistanud 2 väikekannelt, mängima õppimine lükkub ilmselt aja puudusel pensioniikka 

Saavutused ja tunnustused:

 • Orissaare Tütarlastekoori I kategooria alates 1997
 • Aasta Õpetaja 2002
 • Solistide konkursi I koht 2002 -  Kristi Viljaste juhendaja
 • Saaremaa Kultuuripärl 2007
 • Gustav Ernesaksa koolimuusika arendamise preemia 2007
 • Alo Mattiiseni nim. vabariikliku kooliansamblite konkursi Grand Prix ja parim juhendaja 2002, I koht 2005, III koht 2008, III koht 2010, II koht 2012
 • Vabariiklikul nais – ja neidudekooride võistulaulmisel II koht vabariikliku neidudekooriga Leelo 2008; I koht ja parima dirigendi preemia Saaremaa Neidudekooriga 2008 ja 2012 
 • pedagoog-metoodiku ametijärk ja koorijuht V kutsekategooria.

Comments