Liivi Tamm

Lõpetanud Tallinna Muusikakeskkooli flöödierialal 1969, samal aastal osalesin esmakordselt Laulupeol, seega 100  juubelilaulupeol. Laulupidudel olen nii laulnud, tantsinud, mänginud flööti,  samuti olnud saatja Orissaare Brassi kollektiivile.
Kõrgharidus on EPA – st, 1975 aastal metsamajanduse teaduskonnast.
Flööti olen Orissaares õpetanud alates 1988 aastast, Kuressaare Muusikakoolis 1991 aastast. 1990 – 2010 Orissaare Muusikakooli direktor.
Flöödiõpilastest on Liis Lulla (Kuressaare Muusikakool) jõudnud Amsterdami Muusikaakadeemiasse. Väga oluliseks pean orkestrimängu, see eeldab õpilastelt head mängutehnikat, ladusat noodilugemist ja koosmänguoskust. Ansamblimäng tunnis ongi nii õpilaste kui mu enda meelisosa, omamoodi suhtlemine  helide keeles.  

Täienduskoolitused
  • Huvikooli juhtimine TPÜ 2000-2001
  • Puhkpilliõpetaja koolitusprogramm EMA 2002-2003
  • Eesti Flöödiühingu kursused ja suvekoolitused
  • Erinevad juhtimisalased koolitused
Abielus, peres kolm last ja kolm lapselast. Pere on muusika- ja loodushuviline.

Comments