Muusikakooli toetamine

Muusika õpingud sujuvad palju tulemuslikumalt kui mängimist õpitakse korraliku pilli peal. Orissaare Muusikakooli eelarve on enamasti liiga väike, et osta igal aastal uusi pille ja samuti on paljude leibkondade jaoks liiga kallis osta õpinguteks korralik pill. Seepärast oleme tänulikud kui leiate vahendeid muusikakooli toetamiseks. Kas siis rahalise annetusena või mõne korraliku pilliga.

Kuidas toetada?
Summa, millega soovite toetada pillide ostmist, kandke palun järgmiste andmetega. Kui soovite, et Teie nimi märgitakse ära toetajate nimekirjas, siis märkige palun nimi selgitusse. Kui te soovite konkreetse pilli ostmiseks annetada, siis märkige see ka selgitusse.

Näidis:
Saaja: Orissaare Vallavalitsus
Konto: EE032200001120137030
Summa: .....
Selgitus: Toetus Orissaare Muusikakooli pillide ostmiseks. Leo Lahke

Milliseid pille ostetakse toetuse raha eest?
Eelistatud on usaldusväärse ja tuntud firmade õpilase ja pool-profi mudelid. Ostetakse neid pille, mille järgi on jooksval õppeaastal kõige suurem vajadus.

Mis saab ostetud pillidest?
Ostetud pillid võetakse muusikakoolis arvele ja neid üüritakse sümboolse summa eest muusikat õppivatele lastele. Üüri raha eest tehakse pillidele jooksvat hooldust ja pisiremonti.

Comments