Viimased uudised


Kairit Leviti klaveriklassi õpilased Meele Kelder ja Saara Kärner said Hiiumaal tunnustust.

posted Jun 7, 2018, 12:37 AM by Martti Nõu   [ updated Jun 7, 2018, 12:57 AM ]

3. ja 4. juuni 2018 toimus Hiiumaal "XIII Rudolf Tobiase nimeline klaveriõpilaste konkurss".
Meele Kelder ja Saara Kärner
Tegemist on üleeestilise klaveriõpilaste konkursiga, kuhu tuleb kokku klaveriõpetajaid ja klaveriõpilasi üle Eesti. Noored pianistid konkureerisid omavahel kolmes erinevas vanuserühmas:
  1. kuni 10-aastased
  2. 11 kuni 13-aastased
  3. 14 kuni 16-aastased
Orissaare Muusikakoolist osales seekord konkursil kaks õpilast. Meele Kelder ja Saara Kärner õpetaja Kairit Leviti klaveriklassist. Meele osales kuni 10-aastaste vanuserühmas ja Saara 11 kuni 13-aastaste vanuserühmas. Konkursi žürii tunnustas mõlemat tüdrukut diplomiga kava hea esituse eest.

Konkursil osalemine nõuab nii õpilastelt kui õpetajalt eraldi tööd ning valmistumist. See on ekstra pingutus. Muusikakool tunnustab klaveriõpilasi ja klaveriõpetajat muusikakooli esindamise eest XIII Rudolf Tobiase nimelisel klaveriõpilaste konkursil.

(Fotol Meele Kelder ja Saara Kärner. Foto autor Kairit Levit)

XIII RUDOLF TOBIASE NIMELIne KLAVERIÕPILASTE KONKURSsBrita Ligi sai võistumängul eripreemia.

posted Jun 4, 2018, 12:02 AM by Martti Nõu   [ updated Jun 4, 2018, 12:03 AM ]

20.aprillil 2018 toimus Viljandi Pärimusmuusika Aidas traditsionaalne Suur Üleriigiline Võisutmängimine. 
Noored pärimusmuusikad üle Eesti olid kogunenud, et omavahel mõõtu võtta. Kokku osales 58 noort erinevates kategooriates: lõõtsalised, poogenpillid, näppepillid, kandled, rahvalikud puhkpillid ja avatud klass.
Žürii koosseis oli: Meelika Hainsoo, Kadri Laube, Ilmar Kald ja Ando Kiviberg

Orissaare Muusikakooli kandleõpilast Brita Ligi tunnustati eripreemiaga. Žürii tõi esile tema mõnusat kandlemängu ja laulu kokku sobitamist.

Brita kandleõpetaja on õpetaja Õie Pärtel.

Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse maksmise kord väikese sissetulekuga peredele

posted May 28, 2018, 2:58 AM by Martti Nõu   [ updated Jun 18, 2018, 3:41 AM ]

Väikese sissetulekuga pered saavad taotleda huvihariduse toetust. Kui laps osaleb mitmes huviringis, saab lapsevanem valida, millisest huviringist õppetasu maksmise toetust soovitakse. Kehtib ka erahuviringide kohta. Taotlus tuleks esitada enne uue õppeaasta algust.  Taotlused tuleb esitada vallavalitsuse sotsiaalosakonda või kohalikku teenuskeskusesse. Sissetulekute kontrollimiseks võidakse küsida lisadokumente. Toetuse saajaks kvalifitseerub pere, kelle sissetulek ühe pereliikme kohta on väiksem kui kahekordne toimetulekupiir.


Vastava määrus pdf-formaadis on artikli all.


Kui suur on kahekordne toimetulekupiir?

Ühe pereliikme toimetulekupiiriks arvestatakse täna 140 eurot. Kahekordseks toimetulekupiiriks arvestatakse täna Saaremaa vallas 280 eurot ühe pereliikme kohta. 


Näidis juhutm pere kohta, kus on 3 pereliiget (ema, isa, laps).

Isa 140                                                         

Ema 140

Laps 140


Kokku 420 eurot x 2 = 840 eurot 


Järelikult kui kogu kolmeliikmelise pere sissetulek on väiksem kui 840 eurot, siis kvalifitseerub see pere toetuse saajaks. Kui selle pere laps osaleb rohkem kui ühes huviringis, siis pere saab taodelda toetust teiste huviringide jaoks. 


Kontaktid

Iris Sepping omavanusegrupis Saaremaa lauluvõistlusel "Kevadümin" teisel kohal..

posted May 23, 2018, 12:10 AM by Martti Nõu   [ updated May 23, 2018, 12:20 AM ]

Sellel aastal toimus Saaremaa maakondlik noorte solistide konkurss nime all "Kevadümin".

Erinevates Saaremaa piirkondades toimusid eelvoorud, kust parimad said edasi finaali, mis toimus 19.mail Kuressaare kultuurikeskuses. Eelvoorud toimusid järgmistes kohtades ja järgmiste nimedega:
  • Ida-Saaremaa Laulumaias 14. aprillil Laimjala rahvamajas
  • Kuressaare Laululind 14. aprillil Saaremaa ühisgümnaasiumis
  • Kesk-Saaremaa Viisivakk 15. aprillil Pärsama rahvamajas
  • Lääne-Saaremaa Rannalapse Laulud 28. aprillil Mustjala rahvamajas
Orisssaare Muusikakooli lauluõpilane Iris Sepping valiti žürii poolt edasi Kuressaares toimunud finaali. Ka seal tunnustas žürii Irise esinemist ja Iris sai 11-13 aastaste vanuserühmas teise koha.
Irise õpetaja on Anne Kann.


Foto autor Irina Mägi (Saarte Hääl)

Iris Sepping on fotol kõige parempoolne.

Iris Sepping

Eva Kätliin Leidas valiti Saaremaa "Klaveriloomad" kontsertetenduse osalejaks.

posted Apr 10, 2018, 4:02 AM by Martti Nõu

1.november - 4.detsember 2017 toimus konkurss "Klaveriloomad".

Konkursil osalejad pidid saatma YouTube-i lingi oma klaverimängust. Peaauhinnaks oli osalemine ühel kontsertetendusel endanimelise rolliga.
Orissaare Muusikakooli klaveriõpetaja Kairit Leviti õpilased osalesid samuti õpetaja eestvedamisel. Eva Kätliin Leidas sai peaauhinna ning võimaluse olla omanimelise rolliga osaline kontsertetenduses "Klaveriloomad" Saaremaa etendusel.

5.aprillil toimus Kuressaare kultuurikeskuses EV 100 muusikasündmuse „Klaveriloomad. Elu muusikas“ kontsertetendus. Piletid olid välja müüdud ja saal oli rahvast täis.

Suur tänu õpetaja Kairit Levitile õpilaste konkursil osalemise toetamise eest ja suur tänu ka Eva Kätliin Leidasele Orissaare Muusikakooli lipu kõrgel hoidmise eest ja loomulikult ka tänud Eva lapsevanematele, kes toetavad Eva Kätliini õpinguid muusikakoolis.

Artikkel ajalehes "Meie maa"
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/meiemaa/meie-maa-klaveriloomad-toid-taismaja?id=81690945

Fotol näitleja Margus Tabor ja Eva Kätliin leidas. Foto autor Valmar Voolaid (meie maa)

Eva Kätliin Leidas kontsertetendusel "Klaveriloomad"

Rahvusvaheline 16. klaverimuusika päev Pärnus – kingitus Eestile.

posted Feb 5, 2018, 12:26 AM by Martti Nõu   [ updated Feb 22, 2018, 5:19 AM ]

3. veebruaril toimus Pärnus juba 16. korda klaverimuusika päev, mis seni on hõlmanud Lääne-Pärnu
regiooni. Sel aastal esmakordselt rahvusvahelisena korraldatud kontsert toimus pühendatuna Eesti
100. juubelile, kus esitati kaunist eesti klaverimuusikat ning erikülalistena esinesid õpilased Leedust ja
Lätist.
Orissaare Muusikakoolist osalesid õpilased Lagle Levit, Margaret Kaasik, Meele Kelder, Anni
Nurmberg, Olivia Valk, Ann Kärner ja Lisell Reinmets ning neid saatmas õpetajad Kairit Levit ja Merilin
Nõu.
See oli tõeliselt suur ja südamlik kingitus Eestile! Kokku oli tulnud ligi 70 noort pianisti, kelle säravaist
silmist peegeldus nii ootusärevust, pabinat, rõõmu kui ka mammutkontserdi lõpuks pisut väsimust.
See oli armas päev täis imeilusat klaverimuusikat eesti autorite varasalvest. Kell 11 alanud kontsert
lõppes pärast pea neljatunnist klaverimaratoni (õnneks siiski kahe vaheajaga) suure ühispildistamise
ja tordisöömisega.
Eriliselt tore oli jälgida, kuidas Orissaare Muusikakooli väiksemad ja suuremad pianistid oma sõrmi
mängleva kergusega mööda klaveriklahve liigutavad ja uhkusega võin tõdeda, et Anni ja Liselli
tõeliselt särtsakas ühisesitus sai teise kontserdi lõpus eriliselt elava aplausi osaliseks.
Lapsevanemana tunnen siirast heameelt selliste esinemisvõimaluste üle ja soovin avaldada tänu meie
muusikakooli tublidele õpetajatele, kes oma nii väärtuslikku aega ka koolivälisel ajal õpilastele
pühendavad. Vastukaaluks omaette klassiruumis harjutamisele annavad esinemised hea võimaluse
õpitut teistega jagada, oskuse näha suuremat pilti ning loomulikult märkimisväärse annuse
motivatsiooni edasi tegutsemiseks.
Kontserdil esinesid klaveriõpilased Pärnu, Pärnu-Jaagupi, Karksi-Nuia, Abja, Häädemeeste, Kilingi-
Nõmme, Orissaare, Kuressaare, Vändra Muusikakoolidest ning Märjamaa Muusika- ja Kunstikoolist,
Audru kooli muusika-ja kunstiosakonnast ja Pärnu Kunstide Majast. Erikülalistena osalesid õpilased ja
õpetajad Leedust ja Lätist.
Kel soov kontserti Pärnu Kontserdimajas oma silmaga näha, siis videosalvestised on leitavad Pärnu
Muusikakooli Facebook’i lehelt: 

Videoklipid esinejatega:

Jään suure põnevusega ootama järgmisi muusikasündmusi!
Lapsevanem Kristel Oinberg-Kelder

Fotol Orissaare Muusikakooli õpetajad koos õpilastega.
(Foto autor Kristel Oinberg-Kelder)

Orissaare Muusikakooli õpilased ja õpetajad rahvusvahelisel 16.klaverimuusika päeval Pärnus.

Fotol Pika klaverimaratoni lõpuni vastu pidanud noored pianistid koos õpetajatega.
(Foto autor Kristel Oinberg-Kelder)

Rahvusvaheline 16. klaverimuusika päev Pärnus – kingitus Eestile.

Orissaare Muusikakooli osalemist rahvusvahelisel klaverimuusika päeval toetas Kultuurkapital.


Eesti Kultuurkapital

Orissaare noored pianistid sai konkursil hea kogemuse.

posted Nov 30, 2017, 9:47 AM by Martti Nõu   [ updated Feb 22, 2018, 5:18 AM ]

Tallinna Muusikakeskkool korraldab igal aastal vabariiklikku noorte pianistide konkurssi "Eesti kõla." Sellel aastal osales Orissaares konkursil "Eesti kõla VI" õpetaja Kairit Levit oma noorema astme õpilastega. Orissaare noored pianistid said hea konkursi kogemuse. Sai võimaluse suures saalis uhkel kontsertklaveril esineda koos kõigi Eesti parimate noorte pianistidega.

Rahvusvaheline žürii tõi Orissaare Muusikakooli õpilastest esile kaks õpilast. Meele Kelder sai eraldi diplomi tervliku kava esituse eest. Eva-Kätliin Leidas sai eripreemia I vanusegrupis Eesti helilooja teose parima esituse eest. 

Avaldan tunnustust õpetajale, õpilastele ja lapsevanematele väga kõrgel tasemel töö eest.

Martti Nõu
direktor


Fotol: Meele Kelder
Foto autor: Kairit Levit

Meele Kelder noorte pianistide vabariiklikul konkursil "Eesti Kõla VI"

Fotol: Eva-Kätliin Leidas
Foto autor: Kairit Levit
Eva-Kätliin Leidas noorte pianistide vabariiklikul konkursil "Eesti Kõla VI"


"Eesti kõla" konkursil osalemist toetas Kultuurkapital.


Eesti Kultuurkapital

Muusikakool hankis projektidega uue pianiino

posted Nov 17, 2017, 7:09 AM by Martti Nõu   [ updated Nov 17, 2017, 7:11 AM ]

Alates sellest õppeaastast saavad muusikakooli õpilased õppida muusikat lisaks senistele klahvpillidele täiesti uue pianiino peal. Kvaliteetsed muusikainstrumendid on teadupärast päris kallid ja kui instrumentidest eraldi rääkida, siis klaver on nendest üks kallimaid. Seepärast on iga uue klaveri ostmine omamoodi kultuurisündmus muusikakooli jaoks.

Muusikakooli eelarvest ei piisa, et minna lihtsalt pillipoodi ja paluda müüjalt üks klaver. Seepärast sai pianiino ostmiseks otsitud erinevaid projekte ja toetajaid ning tänu nendele saigi üks unistustest jälle teoks.
Koos transpordi ja transpordi järgse häälestamisega maksis uus pianiino Petrof P125 Ml (125cm kõrge) 7900 eurot. 

Vahendeid uue pianiino ostmiseks saime järgmistest allikatest:

1) Kultuurkapital - 1500 eurot
2) Projekt "Igal lapsel oma pill" - 4000 eurot
3) Huvihariduse ja huvitegevuse täiendav toetus - 2400 eurot

Suur tänu kõigile toetajatele.

Martti Nõu
direktor


Eesti Kultuurkapital


Igal lapsel oma pill


Fotol Orissaare Muusikakooli klaveriõpilane Saara Kärner proovimas uut pianiinot.
Foto autor: Martti Nõu

Hell Kärner uut pianiinot Petrof proovimas

Hiiumaa II klaveripäev „Looduse värvid“

posted Nov 14, 2017, 12:53 AM by Martti Nõu

13. novembril 2017 toimus Hiiumaal, Käina huvikoolis Hiiumaa II klaveripäev nimega „Looduse värvid“. Toredast päevast võtsid osa ka Orissaare Muusikakooli klaveriõpetajad Kairit Levit, Merilin Nõu ja Tiina Sünter oma õpilastega. Osalesid õpilased Lagle Levit, Eva Kätliin Leidas, Meele Kelder, Olivia Valk, Anni Nurmberg ja Krisete Keinast. Klaveripäevast võtsid osa veel Käina, Kärdla ja Haapsalu muusikakoolide õpetajad-õpilased.

Klaverimängijad töötavad põhilise aja üksi oma pilliga, seetõttu oli suurepärane jagada ühist reisi, muljeid ja tunda vahvat toetamist ning kaasaelamist nii laste kui õpetajate vahel.

Meie päev algas ühise bussireisiga, mille rooli õpetaja Tiina ennast julgelt sättis. Buss oli laste elavat vadistamist täis. Terve reisi Hiiumaale saatis meid uhke vikerkaar ja päikesesära. Lapsed, kes igapäevaselt isegi vaevalt kohtuvad, said üheks toredaks „klaveripereks“.

Hiiumaal, Käinas käisime ekskursioonil R.Tobiase majamuuseumis. Giid tutvustas meile lühidalt Tobiase elu ja maja, kus helilooja sündis ja lapsepõlves elas.

Peale ühist lõunat ja saaliproove saime osa toredast kontserdist, kus oli tunda rahulikku meelt ja puhast mängurõõmu. Hea tunne jäi kontserdist, kust kõik lahkusid rahulolevatena. Kringli- ja kohvilauas muljeid jagades jõudis lahkumise aeg väga ruttu. Viimaste kallistuste ja lehvitustega ütlesime „kohtumiseni!“ ja ees ootas kojusõit. Bussitäis lapsi olid väga vaiksed, väsinud ja õnnelikud.

Väljaspool kodukooli esinemised annavad jõudu ja motivatsiooni nii lastele kui ka õpetajatele. Soovin, et selliseid suurepäraseid ettevõtmisi jaguks kõigile veel palju!

Kairit Levit
klaveriõpetaja

Fotol Orissaare Muusikakooli õpetajad koos õpilastega.

Orissaare klaveriõpetajad ja õpilased Hiiumaal

Fotol kõik Hiiumaa II klaveripäev nimega „Looduse värvid“ osalejad.

Hiiumaa 2. klaveripäeva "Looduse värvid" osalejad


Kauaegne õpetaja ja Orissaare Muusikakooli direktor Liivi Tamm siirdus pensionile.

posted Sep 8, 2017, 1:41 AM by Martti Nõu   [ updated Sep 8, 2017, 1:41 AM ]

Orissaare Muusikakooli nullist üles ehitanud ja 20 aastat seda juhtinud Liivi Tamm siirdus pensionile. Lisaks Orissaare Muusikakooli juhtimisele on Liivi olnud ka kõik need aastad Saaremaal flöödiõpetaja. Tema käe alt on nii Kuressaare kui ka Orissaare Muusikakoolist tulnud mitmeid flöödimängijaid, kes on ka muusikata edasi õppima läinud.

Liivi panust Saaremaa muusikaharidusse on raske ülehinnata. Ida-Saaremaa ja Muhu noored on alates 1990 aastast saanud omandada kvaliteetset muusikaharidust tänu sellele, et on olnud olemas Orissaare Muusikakool.

Suur tänu Liivi, et sa oled muusikavankrit kõik need aastad vedanud ja mõnusat pensionipõlve Muhu saarel.

Orissaare Muusikakooli kollektiiv.

Ajalehe "Saarte Hääl" artikkel Liivi pensionile siirdumisest.

Foto autor: Kalmer Saar

Flöödiõpetaja Liivi Tamm

1-10 of 263

Comments