Lapsevanemale

Muusika süvaõpe:

Eriala 2 x nädalas*

Noodiõpetus 2 x nädalas

Muusikalugu 1 x nädalas

Lisapill 1 x nädalas

(ühe tunni pikkus 40 minutit)

* kodus harjutamine on eriala õppimise juures väga olulise tähtsusega

Muusika pakub palju positiivseid elamusi, arendab last mitmekülgselt ja mõjub tervendavalt. Selleks, et lapse eduelamus oleks muusikat tehes võimalikult suur, on vaja lapsevanemate tuge õpingute ajal.

Suur tänu kõigile lapsevanematele, kes panustavad oma lapse arengusse läbi muusika.

Kui on küsimusi pöörduga julgelt erialaõpetaja või direktori poole.