Lapsevanemale

Muusika süvaõpe:

Eriala 2 x nädalas

Noodiõpetus 2 x nädalas

Muusikalugu 1 x nädalas

Lisapill 1 x nädalas

(ühe tunni pikkus 40 minutit)

Juurde lisandub kodus harjutamine.

Muusika pakub palju positiivseid elamusi, arendab last mitmekülgselt ja mõjub tervendavalt. Selleks, et lapse eduelamus oleks muusikat tehes võimalikult suur, on vaja lapsevanemate tuge õpingute ajal.

Suur tänu kõigile lapsevanematele, kes panustavad oma lapse arengusse läbi muusika.

Kui on küsimusi pöörduga julgelt erialaõpetaja või direktori poole.