Eelklass

Mida muusikakooli eelklassis tehakse?

  • Tutvutakse erinevate pillidega, proovitakse neid mängida
  • Õpitakse läbi mängude hääle juhtimist
  • Kuulatakse palju erinevat muusikat
  • Harjutatakse liikumist muusikasse
  • Joonistatakse muusikasse
  • Valmistutakse muusikakooli vastuvõtukatseteks

Eelklassi ajad leiab rühmatundide ajatabelist.

Kui tekkis huvi eelklassi vastu, siis võtke ühendust eelklassi õpetajaga.

Inga Rand

eelklassi õpetaja

Eelklass