Eelklass

Mida muusikakooli eelklassis tehakse?

  • Tutvutakse erinevate pillidega, proovitakse neid mängida

  • Õpitakse läbi mängude hääle juhtimist

  • Kuulatakse palju erinevat muusikat

  • Harjutatakse liikumist muusikasse

  • Joonistatakse muusikasse

  • Valmistutakse muusikakooli vastuvõtukatseteks

Eelklassi ajad leiab rühmatundide ajatabelist.

Kui teil on eelklassi vastu huvi, siis kirjutage Orissaare Muusikakooli direktorile. Eelklass avatakse kohtade täitumisel.


Eelklass