Esinemised

Muusikakoolis omandatud oskused jõuavad oma kulminatsioonini esinemistel. Esinemine, mis pakub postiivse elamuse esinejale ja kuulajatele, on parim, mis muusikakoolis õpitud oskustega juhtuda saab.

Selleks, et esinemisest kujuneks positiivne elamus, tuleb õpilasel regulaarselt tegeleda harjutamisega ja valmistada oma palad esinemiseks korralikult ette.

Kontserdi korraldajale

Paljud muusikakooli õpilased on väga noored ja vajavad õpetaja tuge esinemistel. Nii tehnilist (N:viiuli häälestamine) kui ka moraalset. Solistide esinemiseks on tihti vaja ka klaverisaatja kaasata. Õpilased, eriti nooremad, ei ole valmis igal ajal ja igal hetkel esinema. Alati tuleb läheneva esinemise jaoks proovi teha.

Teavitage esinemistest erialaõpetajat

Seepärast on muusikakooli palve, et lapsevanemad või üldhariduskooli õpetajad teavitaksid alati erialaõpetajat varakult õpilase saabuvatest esinemistest. Siis on eriala õpetajal võimalik õpilast esinemiseks ette valmistada. "Külmalt" esinema minnes ei pruugi esinemine alati hästi õnnestuda ja õpilane ei pruugi esinemisest eduelamust saada.