Hoolekogu

Hoolekogu koosseid 2022


Tiina Sünter – Hoolekogu esimees

Anu Viljaste – koostööpartner Orissaare Kultuurimaja

Andla Rüütel –koostööpartner Orissaare Spordihoone

Kairit Levit – õpetajate esindaja

Agnes Kärner – Pöide piirkond

Liis Laul - Orissaare piirkond 

Jane Saartok – Kahtla piirkond

Anneli Tamm - Muhu piirkond

Eva Kätliin Leidas - õpilaste esindaja