Tasuline õppevorm

Muusikakoolis on võimalik õppida tasulises õppevormis, mis erineb oma olemuselt tavaõppest.

Millised on erinevused tasulise õppevormi ja tavaõppe vahel?

Põhiline vahe on selles, et tavaõppes peab õpilane järgima õppekava ja tasulises õppevormis saab ise koostöös õpetajaga kujundada endale meelepärase õppekava.

Tasulises õppevormis makstakse ainult reaalselt toimunud tunni eest. Samas saab sama raha eest vähem tunde kui tavaõppes. Tavaõppes saab õpilane nädalas 2 eriala tundi + 2 teooriatundi (+ alates 3.klassist 1 muusikalugu + 1 üldklaver). Lisaks on tavaõppes ka klaverisaatja kasutamise võimalus esinemistel.

Tavaõppes saab õpilane muusikakooli lõpetades tunnistuse, tasulises õppevormis tunnistust ei saa, aga saab paberi, kus on kirjas, et ta on saanud tunde antud erialas. Kui on soov muusikat edasi õppida, siis muusikakooli tunnistus iseenesest mingit eelist ühelgi haridusastmel ei anna. Igasse kõrgema astme muusikakooli on vastuvõtul oma katsed ja loeb reaalne pillimängu oskus ning teoreetilised teadmised. Samuti ei anna pillimehena muusikakooli tunnistus mingit kasu, sest ühtegi bändi või orkestrisse tunnistuse järgi ei võeta. Samas on kindla õppekava järgi õppides tavaliselt erialas tulemused paremad ja teadmised süsteemsemad.

Tasulise õppevormi hinnad

Tasulise õppe tunnihinnad sõltuvad konkreetse õpetaja palgaastmest.

Tunnihinnale lisandub veel ruumirent kui tund toimub muusikakooli ruumides.

Maksmine käib iga kuu lõpus reaalselt toimunud tundide järgi st. koolivaheajal, haiguse vm. teavitatud puudumise korral tunni eest maksma ei pea.