Toetused

Siia on koondatud erinevad allikad, kust lapsevanem saab taodelda lastega seotud toetusi.

Kui samast perest õpib mitu last muusikakoolis?

Alates 1.jaanuarist 2019 hakkavad kehtima järgmised soodustused.

Kui samast perest õpib ka teine laps muusikakoolis, siis teise lapse õppemaks on 50% väiksem.

Kui samast perest õpib muusikakoolis ka kolmas laps, siis tema eest ei pea õppemaksu maksma.

Toetuse taotlemiseks tuleb täita avalduse vorm internetis

Eesti Lasterikaste Perede Liidu toetused

Huvikooli toetus 4 ja enama lapsega perele.

https://www.lasterikkad.ee/huvikoolituse-toetus/

Sotsiaalministeeriumi erinevad peretoetuste liigid

Sotsiaalministeeriumi veebilehel

Saaremaa valla väikese sissetulekuga perede toetus

Kui väikese sisstulekuga pere laps osaleb rohkem kui ühes huviringis, siis pere saab taodelda toetust teiste huviringide jaoks. Kui laps osaleb mitmes huviringis, saab lapsevanem valida, millisest huviringist õppetasu maksmise toetust soovitakse. Kehtib ka erahuviringide kohta. Taotlus tuleks esitada enne uue õppeaasta algust.

Taotlused tuleb esitada vallavalitsuse sotsiaalosakonda või kohalikku teenuskeskusesse. Sissetulekute kontrollimiseks võidakse küsida lisadokumente. Toetuse saajaks kvalifitseerub pere, kelle sissetulek ühe pereliikme kohta on väiksem kui kahekordne toimetulekupiir.

Vastav määrus pdf-formaadis.

Kui suur on kahekordne toimetulekupiir?

Ühe pereliikme toimetulekupiiriks arvestatakse täna 140 eurot. Kahekordseks toimetulekupiiriks arvestatakse täna Saaremaa vallas 280 eurot ühe pereliikme kohta.

Näidis juhutm pere kohta, kus on 3 pereliiget (ema, isa, laps).

Isa 140

Ema 140

Laps 140

Kokku 420 eurot x 2 = 840 eurot

Järelikult kui kogu kolmeliikmelise pere sissetulek on väiksem kui 840 eurot, siis kvalifitseerub see pere toetuse saajaks. Kui selle pere laps osaleb rohkem kui ühes huviringis, siis pere saab taodelda toetust teiste huviringide jaoks.

Kontaktid