Vastuvõtt

Vastuvõtu korraldus

Vastuvõtukatsed toimuvad kaks korda aastas.

Õppeaasta lõpus kevadel ja õppeaasta alguses sügisel.

Vastuvõtukatsetel peab õpilane esitama 1 laulu peast ilma saateta.

Lisaks tehakse väikesed testid:

  • Kuulamise test - laps laulab järgi õpetaja poolt klaveri peal mängitud või ette lauldud noote.

  • Rütmi test - laps koputab järgi õpetaja poolt ette koputatud rütmi.

Artikli all oleva avalduse võib täita vastuvõtukatsete ajal, aga selle võib ka kodus varem ära täita ja direktorile e-kirjaga saata.

Kui on küsimusi muusikakoolis õppimise või vastuvõtu kohta, siis võtke julgelt ühendust, kas mõne eriala õpetajaga või direktoriga.

Avalduse leiate dokumentide nimekirjast - https://www.muusikakool.eu/lapsevanemale/dokumendid


Eelklassi vastuvõtt

Muusikakooli eelklassis puuduvad täna vastuvõtmisel katsed.

Artikli allolev avaldus tuleb siiski täita ja direktorile saata. Eriala lahtrisse tuleb kirjutada "eelklass".