Õppekorraldus

Orissaare Muusikakoolis saab õppida järgmisi erialasid:

 • Klaver
 • Viiul
 • Tšello
 • Kontrabass
 • Klassikaline kitarr
 • Rahvakannel
 • Rahvalik akordion
 • Flööt
 • Klarnet
 • Trompet
 • Metsasarv
 • Eufoonium
 • Tromboon
 • Tuuba
 • Löökpillid
 • Laulmine
 • Dirigeerimine

Kui vana peab laps olema, et muusikakooli astuda?

Muusikat võib õppida igas vanuses. Alustatakse võib muusika õpinguid 6–7 aastasena aga ka vanemad õpilased ja täiskasvanud on oodatud muusikaga tegelema. Sisseastumiskatsetel proovitakse lapse rütmitaju, viisipidamisvõimet ja muusikalist mälu.

Kust õppimiseks pilli saab?

Õpinguteks saab muusikakoolilt pilli rentida. Kui on olemas head eeldused ja tugev soov muusikat õppida, siis tasub osta oma instrument. Enne pilli ostmist soovitame kindlasti vastava eriala õpetajaga konsulteerida. Nad oskavad anda häid soovitusi ja kontakte.

Kaua õpitakse muusikakoolis?

Õppetöö jaguneb alg-, nooremaks ja vanemaks astmeks ning kestab kokku 7-9 aastat. Kooli lõpetamisel saab õpilane lõputunnistuse koos hinnetelehega.

Noorema astme lõpetamisel saab õpilane sellekohase tunnistuse. Edasi on võimalik valida erinevate võimaluste vahel:

 • õpingute jatkamine vanema astme tavaõppes
 • õpingute jatkamine vanema astme süvaõppes
 • õpingute jatkamine rütmimuusikaosakonnas

Sõltuvalt erialast lisandub vanemas astmes lisaained (N: puhkpillidel osalemine orkestris).

Selleks, et jõuda järgmisele astmele, tuleb sooritada edukalt eriala ja solfedžo eksam.

Mis on lisaõpe?

Tasuline lisaõpe on õppevorm nii õpilastele kui ka täiskasvanutele õppekavas olevate ainete ja /või teiste muusikaliste ainete lisaõppeks. Lisaõppes õppimiseks tuleb:

 • leppida kokku teile sobiva aine õpetajaga muusikakoolis lisaõppe saamiseks ja õppeaja kindlaksmääramiseks
 • teha avaldus muusikakooli direktorile
 • tasuda vastavalt õppetundide arvule õppetasu

Vastavalt Orissaare Vallavalitsuse määrusele nr.7 23.10.2007.a. on kehtestatud Orissaare Muusikakooli tasulise õppe pedagoogide tunnihinnad (tunni pikkus 45 min) alates 01.01.2007.a. alljärgnevalt:

õpilased / täiskasvanud

Kõrgharidusega vanemõpetaja 7.35 / 8.76

Kesk-eriharidusega vanemõpetaja 6.26 / 7.09

Kõrgharidusega õpetaja 6.39 / 7.35

Õpetaja metoodik 8.95 / 10.10

Nooremõpetaja 4.86 / 5.50

Orissaare Muusikakooli ruumide rent 0.19 eurot tunni eest. Renti ei nõuta muusikakooli ja Orissaare valla teiste õpilaste käest. Palkade reguleerimisel kehtestatakse uued tunnihinnad. Vajalik on õppetasu vähemalt kuuajaline ettemaks.

Kuidas käib muusikakoolis hindamine?

Hindeid pannakse 5-palli süsteemis. Hinnatakse eriala, lisapilli, solfedžot, muusikalugu ja ansambli mängu.

Palju maksab muusikakoolis õppimine?

Muusikakooli suur erinevus ja eelis tavakooli ees on individuaalsed tunnid. Õpetaja on tunnis pühendunud ühele õpilasele ja koostab eriala tunni konkreetse õpilase iseloomu, eripära ja võimeid arvestades. See teeb muusikakooli tunnid kalliks aga õnneks tuleb lapsevanemal tasuda õpilase koha maksumusest u. 10%. 2010/11 õppeaastal on see 23,97 eurot kuus.