Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse maksmise kord väikese sissetulekuga peredele

Post date: May 28, 2018 9:58:16 AM

Väikese sissetulekuga pered saavad taotleda huvihariduse toetust. Kui laps osaleb mitmes huviringis, saab lapsevanem valida, millisest huviringist õppetasu maksmise toetust soovitakse. Kehtib ka erahuviringide kohta. Taotlus tuleks esitada enne uue õppeaasta algust.

Taotlused tuleb esitada vallavalitsuse sotsiaalosakonda või kohalikku teenuskeskusesse. Sissetulekute kontrollimiseks võidakse küsida lisadokumente. Toetuse saajaks kvalifitseerub pere, kelle sissetulek ühe pereliikme kohta on väiksem kui kahekordne toimetulekupiir.

Vastava määrus pdf-formaadis on artikli all.

Kui suur on kahekordne toimetulekupiir?

Ühe pereliikme toimetulekupiiriks arvestatakse täna 140 eurot. Kahekordseks toimetulekupiiriks arvestatakse täna Saaremaa vallas 280 eurot ühe pereliikme kohta.

Näidis juhutm pere kohta, kus on 3 pereliiget (ema, isa, laps).

Isa 140

Ema 140

Laps 140

Kokku 420 eurot x 2 = 840 eurot

Järelikult kui kogu kolmeliikmelise pere sissetulek on väiksem kui 840 eurot, siis kvalifitseerub see pere toetuse saajaks. Kui selle pere laps osaleb rohkem kui ühes huviringis, siis pere saab taodelda toetust teiste huviringide jaoks.

Kontaktid