Klaveriõpetaja Kairit Levit ja õpilane Ann Kärner said Saare Maavalitsuse tänu osaliseks.

Post date: Nov 22, 2012 12:28:36 PM

7.novembril toimus Kuressaare Kultuurikeskuses tänusündmus, kus tänati parimaid kultuuri- ja spordivaldkonna tegijaid. Orissaare Muusikakoolist olid kutsutud õpetaja Karit Levit ja õpilane Ann Kärner, kes on saavutanud häid tulemusi üleriigilisel klaverikonkursil.

Artikkel ajalehes "Saarte Hääl"

Suur tänu hea töö eest Kairitile ja Annile!

Tänukiri