Kõik andekad ja huvilised on väga oodatud Tallinna Ülikooli Muusika osakonda!

Post date: Mar 3, 2015 1:14:29 PM

Kõik andekad ja huvilised on väga oodatud!

Tallinna ülikoolis Muusika osakonnas õpetatakse muusikat kolmel moodulil.

1. Lauluõpetus (minnakse süvitsi häälekasutuses)

2. Pilli-, koori- ja orkestriõpetus (tehakse tutvust pillimängu ja dirigeerimisega)

3. Helidisain (tutvutakse kaasaegsete helidisaini võimalustega)

Kõik üliõpilased saavad:

  • solfedžot
  • muusikaajalugu
  • bändiõpetust
  • arranžeerimist
  • klaverit
  • kitarri
  • trummi
  • jms.

Saab osaleda kooris, orkestris, esineda solistina.

Tallinna Ülikoolis saab üliõpilane laiapõhjalise ja kaasaegse hariduse.

Info Tallinna Ülikooli veebilehel:

https://www.tlu.ee/et/kunstide-instituut/muusika-osakond

http://www.tlu.ee/et/sisseastuja/bakalaureuseope

Lisainfo:

LIISI JÄRVE,

õppekoordinaator

Tel: (+372) 641 1444

e-post: liisi.jarve@tlu.ee