Mustvee linn tõstis muusika- ja kunstikooli õppemaksu 1000 kroonini

Post date: Oct 12, 2010 5:14:52 AM

Ajakirjanduses kajastatakse Mustvee linnas toimunud Mustvee Muusika-ja Kunstikoolis toimunud õppemaksu tõusu. Õppemaks tõusis seal 350 kroonilt 1000 kroonini.

Tulemuseks on see, et koolis õpib endise 70 õpilase asemel 38.

Paljud Mustvee lapsevanemad on sunnitud loobuma lastele huvihariduse võimaldamisest majanduslikel põhjustel.

Maalehes ilmunud tabel muusikakoolide õppemaksudega (kroonides ühes kuus):

* klarnet, viiul, akordion

** klaver, kitarr

*** 7% palga alammäärast

**** 9% palga alammäärast