Muusikakool hankis Kultuurkapitali toel trummikomplekti jaoks vajalikke osasid.

Post date: Nov 13, 2014 1:55:58 PM

Selleks, et parandada trummiõpilaste õppimistingimusi ja samuti parandada Orissaare Brassi ning teiste muusikakooli ansamblite kõlapilti, on eesmärk hankida uus ja kvaliteetne trummikomplekt. Eelmised komplektid on väga amortiseerunud. Kuna kvaliteetse trummikomplekti ostmine on üpris kulukas projekt, siis on seda projekti läbi viidud erinevate etappide kaupa.

Esimese etapina hangiti Eesti Kultuurkapitali Saaremaa ekspertgrupi toetusel basstrumm ja pedaal.

Teise etapina hangiti samuti Eesti Kultuurkapitali Saaremaa ekspertgrupi toetuse abiga tom-tomid ja nende kinnitusdetail.

Nüüdseks valminud kolmanda etapiga hangiti trummikomplekti jaoks vajalikud põranda-tom ja crash-plaat.

Pildil uus ostetud crash-plaat

Crash-plaat

Pildil uus ostetud põranda-tom

Põranda-tom

Suur tänu Eesti Kultuurkapitali Saaremaa ekspertgrupile ja trummiõpetajale Tambetile, kes veab muusikakooli poolt uue trummi´komplekti hankimise projekti.

Martti Nõu

direktor