Muusikakooli klaveriõpetaja Kairit Levit sai noore klaveriõpetaja preemia.

Post date: Oct 24, 2013 11:06:20 AM

Eesti Klaveriõpetajate Ühing annab igal aastal välja noore klaveriõpetaja preemia. Preemia eesmärk on tunnustada eesti noorema põlvkonna klaveripedagooge, kes on pedagoogina äratanud tähelepanu vähemalt regiooni ulatuses ja/või on olnud organisaatorina või uute ideede algatajana mõjutanud klaveriõpetust.

2011 aastal sai preemia Mati Mikalai

2012 aastal sai preemia Vladimira Ljutova

2013 aasta noore klaveriõpetaja preemia sai Orissaare Muusikakooli klaveriõpetaja Kairit Levit.

Preemia laureaat kuulutati välja 20.oktoobril 2013 Eesti Klaveriõpetajate Ühingu üldkogul, mis toimus Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kammersaalis.

Hoolimata on oma noorest east on Kairit juba aastaid vedanud klaveri eriala õpetamist Ida-Saaremaal. Kairit on teinud palju tööd tutvustamaks klaverit piirkonna koolides ja lasteaedades. Tema loengud, kus kaasatakse ka lapsi aktiivselt klaverit mängima erineval moel (erinevad heli tekitamise viisid klaverikeeltega jms), on alati meeleolukad ja populaarsed. Kairit on usin enda teadmiste täiendamisel ja tema õpilased on leidnud esile toomist erinevatel konkurssidel.

Eesti Klaveriõpetajate Ühingu juhatusse kuuluvad tuntud eesti klaveripedagoogid kaasaarvatud näiteks Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia rektor Peep Lassmann.

See on väga suur au, et meie muusikakooli õpetaja on saanud sellise preemia osaliseks.

Palju õnne Kairitile ja jõudu klaveriõpetuse vankri vedamisel.

Martti Nõu

direktor

Kairit Levit