Orissaare muusikakooli klaveriõpilased osalesid "Eesti kõla V" konkursil

Post date: Feb 1, 2017 7:37:29 AM

7.-11.12 2016 toimus klaveriõpilaste konkurss "Eesti kõla V".

Sellel aastal osalesid konkursil kaks Orissaare Muusikakooli õpilast: Saara Kärner ja Ann Kärner. Mõlemad õpilased õpivad klaverit õpetaja Kairit Levit`i klassis.

"Eesti kõla" konkursid on alati rohkearvulised ja kõrge konkurentsiga. Seekord kumbki osalejatest žürii poolt ära märkimist ei leidnud. Konkursiks valmistumine ja seal osalemine annab õpilastele alati hea kogemuse ning on suur arengu võimendaja.

Õpilaste konkursil osalemist toetas Kultuurkapitali Saaremaa ekspertgrupp.

Suur tänu Kultuurkapitalile toetuse eest ja jõudu õpetajatele ning õpilastele järgmisteks eesmärkideks.

Eesti Kultuurkapital