Orissaare Muusikakooli õpetajad toetavad streiginõudmisi.

Post date: Mar 1, 2012 2:25:29 PM

Orissaare Muusikakooli õpetajad tegid avalduse Orissaare Muusikakooli direktorile, Orissaare Vallavalitsusele ja Eesti Kultuuritöötajate Ametiliidule. Olles arutanud üldhariduskoolide pedagoogide streiginõudmisi, otsustasid muusikakooli õpetajad avaldada solidaarsust streikijatele ja toetada õpetajate nõudmisi. Tööseisakut Orissaare Muusikakoolis ei teki.

Allpool on toodud õpetajate avaldus ja samuti word-failina Eesti Kultuuritöötajate Ametiliidu pöördumine.

Streigi