Palju õnne õpetaja Anne Kann!

Post date: Feb 1, 2013 9:21:34 AM

Muusikakooli õpetaja Anne Kann peab täna oma sünnipäeva.

Õpetaja Anne õpetab muusikakoolis laulmist, solfedžot ja juhendab lauluansamblite tööd.

Täna ei ole küll Annet majas, aga ka esmaspäeval sobib tulla Annet õnnitlema.

Palju õnne Anne!

Anne Kann