Saart Hääl kirjutab muusikakooli tühjast seitsmendast klassist.

Post date: Feb 9, 2012 10:55:01 AM

Ajalehes "Saarte Hääl" ilmus artikkel sellest, et sellel aastal ei lõpeta ükski laps muusikakooli.

"Orissaare muusikakoolis pole üle mitme aasta ühtegi lõpetaja" artikkel Saarte Hääles.

Mitte, et lapsed õpiksid halvasti või muusikakooliga midagi juhtunud oleks. Lihtsalt selles aastakäigus pole ühtegi õpilast. Erinevatel aastatel on erinev arv õpilasi muusikakooli astunud ja välja langemine on ka olnud erinev.

Muusikakool ei ole kohustuslik ja sellest loobutakse erinevatel põhjustel. Andekad lapsed on sageli mitme huvialaga seotud. Mingil hetkel otsustatakse põhjalikumalt ühe huviala peale keskenduda ja teistest loobutakse.

Lühemaid lõpuaktuseid on ka tulevikus oodata.

Kolmandas klassis on täna näiteks 2 õpilast.

Täna on erinevates klassides õpilaste arv järgmine.

1.klass - 7 õpilast

2.klass - 13 õpilast

3.klass - 2 õpilast

4.klass - 7 õpilast

5.klass - 3 õpilast

6.klass - 5 õpilast

7.klass - 0 õpilast

Lisaaste - 5 õpilast

Kokku 42 õpilast.

Suured tänud kõigile omavalitsustele, kes toetavad oma valla laste muusikaharidust ja tänu kõigile lapsevanematele, kes hoolivad oma laste mitmekülgsest haridusest. Muusikakool on üks väheseid kohti tänapäeval, kus iga lapsega suheldakse personaalselt.