Tom Kärner saavutas II koha konkursil "Parim noor instrumentalist 2011"

Post date: Mar 22, 2011 9:14:59 AM

  • Orissaare Muusikakooli õpilane Tom Kärner saavutas teise koha 21.märtsil Nõmme Muusikakoolis toimunud konkursil "Parim noor instrumentalist 2011".Tegemist on üle-eestilise konkursiga, mille eelvoorud toimuvad kuues regioonis. Regiooni parimad pääsevad lõppvooru, kus selguvad vabariigi parimad mängijad. Pärnu regiooni eelkonkursil, kus osalesid 15-ne muusikakooli õpilased, valiti Tom Kärner oma vanuserühma parimaks (I koht) ja ühtlasi ka kogu konkursi parimaks vaskpillimängijaks.Lõppvoorus, mis toimus Nõmme Muusikakoolis, Tom-i vanuserühmas esimest kohta seekord välja ei antud. Tom jäi jagama teist kohta Kehra Kunstide Kooli õpilasega. Konkursi vaskpillimängijate tulemused leiab uudise alt pdf-failist.Palju õnne muusikakooli tiimile koosseisus Tom, Karlis ja Merje, kes tõid tunnustust Orissaarele. Tänud ka Tomi vanematele, et nad on Tomi järjepidevat harjutamist toetanud. Ilma igapäevase harjutamiseta nii häid tulemusi ei saavutata.Konkurss "Parim noor instrumentalist 2011" vaskpillide salvestusžürii tähelepanekud ja soovitusedKuulsime madalate vaskpillide esituses mitmekesist ja head repertuaari. Esindatud oli repertuaar klassikast tänapäevani. Kõigis vanusegruppides sai kuulda tehniliselt ja muusikaliselt hästi läbiviidud esitusi. Üldmulje oli positiivne. Hea, et on olemas järelkasvu. Salvestuste hindamisel lähtusime neljast põhilisest kriteeriumist. Need on: intonatsioon
  • tooni kvaliteet
  • tehniline sooritus
  • kava vastavus konkursi reglemendile.

Kõige rohkem tähelepanu ja vaeva nõuabki just tooni kujundamine. Sellest lähtuvalt saame edasi arutleda muusikapala sisuliste kvaliteetide üle. Samuti on ääretult oluline tehniliselt täpne sooritus.Oluline on jälgida nooditeksti ning kirjapandut tuleks maksimaalselt kõrge protsendiga realiseerida. Järgida tuleks ka lugude karakterit ning sellest lähtuvalt leida igale loole tempo, mis ka autori kontseptsiooniga kattub.

Kõigi nende tehniliste keerukuste õnnelikul ühtesulatamisel on võimalus ka vaskpillidel pakkuda kuulajale esteetiliselt nauditavat kunstilist tervikut.

Lugupidamisega

Aabi Ausmaa

Hando Põldmäe

Kalmer Kiik