"Varaait vol.9" toetusega sai muusikakooli rühmaklass projektori ja ekraani.

Post date: Oct 15, 2013 9:21:29 AM

Muusikakoolis toimuvad lisaks individuaalsetele tundidele ka rühmatunnid solfedžo ja muusikalugu. Solfedžo tunnis õpitakse noodikirja ja muusikaloo tunnis tutvutakse erinevate ajastute muusikaga ning tuntumate heliloojatega.

Tänapäevase auditooriumi varustusse kuulub ka korralik projektor ja ekraan, et näidata visuaalset õppematerjali. Eriti just muusikaloos on palju näiteid internetis, mida saab õppetöös kasutada.

Tänu "Varaait vol.9" projektikonkursile õnnestus muusikakoolil hankida uus projektor ja ekraan, mis on juba leidnud aktiivset kasutamist muuusikakooli rühmatundides.

Martti Nõu

direktor

Projektor