Avaleht

Uute õpilaste vastuvõtt!

31.mail 2021 kell 17.00-19.00 ootame uusi õpilasi Orissaare Muusikakooli katsetele.

Katsetel on järgmised ülesanded:

1) Tuleb esitada üks vabalt valitud ja kodus ettevalmistatud laul peast ilma saateta.

2) Muusikakooli õpetaja juhendamisel tuleb kõlapulkadega järgi koputada lihtsaid rütme ja laulda järgi erinevaid helikõrgusi.

3) Mängitakse äraarvamise mängu, kus tuleb pimesi mõistatada, kas klaveril kõlab üks, kaks või kolm nooti korraga.

Kõik, kes tulevad katsetele osalema, saavad muusikakooli vastuvõtu katse sooritamise eest tunnustuseks natukene magusat.

Ootame katsetele!

Lisainfo
Martti Nõu
56458185
marttinou@gmail.com

Harno projektikonkurss "Varaait vol 16"

Harno projektikonkurss "Varaait vol 16" toetas Orissaare Muusikakooli sülearvuti MacBook Pro, tarkvara Final Cut Pro ja Logic Pro hankimisel.

Muusikakooli facebook

Muusikakooli Facebook

Muusikakooli teated ja uudised Facebookis.

https://www.facebook.com/muusikakool/

Huivhariduse register

Huvihariduse register

Saaremaa valla huvihariduse register https://haridus.saaremaavald.ee/huviharidus/